Ownwell

Målet är att förbättra mänskors välmående och livskvalite genom att utveckla ekologiskt hållbara och trygga städningslösningar.

 Ownwell vill hjälpa städbranschen att skapa rena och trygga utrymmen, där det är gott att leva och arbeta för människan och där arbetsmiljö och trivsel värderas.

STÄDKEMIKALIER ÄR INTE ALLTID EN HÅLLBAR LÖSNING

Undersökningar visar att städkemikalier skadar på flera olika sätt städpersonal, mänskor som vistas i lokaler, ytornas material samt vår gemensamma miljö. Att vi använder kemikelier eller underhållsprodukter vid städning och underhåll är nödvändigt för vissa material, det som är viktigt är att vi tillsammans minskar användningen!   

KEMIKALIER I ANDNINGSLUFTEN - För hälsan skadliga kombinationer i inomhusluften.

KEMIKALIERESTER PÅ YTOR - Kemikalier lagras på porösa ytor.

MATERIALSLITAGE - Kemikaliernas slitande effekt på materialens ytor.

MILJÖBELASTNING - Koldioxidavtryck, kemikalier hamnar i naturen.

Vill du veta mer om Ownwell...

Kontakta oss

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.