OrganoWood AB

Ett privatägt bolag som bildades 2010 av OrganoClick AB och Kvigos AB. Bolaget säljer och marknadsför modifierat virke och kompletterande ytbehandlingsprodukter.

Bolaget baserar sin verksamhet kring sin kärnteknologi där kiselbaserade ämnen binds till fibrerna i träet via organisk katalys. Utifrån denna teknologi har produkter utvecklats som ger behandlat trämaterial både ett effektivt flam- och rötskydd.

Bolagets huvudägare OrganoClick AB utvecklar även kontinuerligt nya träskyddsprodukter i samarbete med forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, Stockholms universitet och Mittuniversitetet i Sundsvall.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.